تاریخ بروزرسانی 9 تیر 1401

قیمت آهن

نوع سایز ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
لوله استنس استیل صنایع غذایی 16 1 6 متری 149.300
لوله استنس استیل صنایع غذایی 25 1.5 6 متری 149.190
لوله استنس استیل صنایع غذایی 38 1 6 متری 149.850
لوله استنس استیل صنایع غذایی 51 1 6 متری 149.500
لوله استنس استیل صنایع غذایی 51 1.5 شیت 149.500
لوله استنس استیل صنایع غذایی 63 1 6 متری 149.500
لوله استنس استیل صنایع غذایی 102 1 6 متری 149.500